Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30 gồm các câu hỏi về chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất
Câu 2. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc kv nào?
Câu 3. Đến thời điểm nào thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là
Câu 5. Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
Câu 6. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?
Câu 7. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa
Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa
Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Câu 10. Tháng 7 - 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa?
Câu 11. Ngày 4 - 7 - 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì
Câu 12. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ; 2. Sự kiện chè Bôxtơn; 3. Chiến tranh kết thúc; 4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua; 5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền đọc lập của 13 thuộc địa
Câu 13. Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ là
Câu 14. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
Câu 15. Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776) của nước Mĩ: Tất cả mọi người đều sinh ra...Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có .... và quyền mưu cầu hạnh phúc .
Câu 16. Luận điểm :Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. được vận dụng trong văn kiện nổi tiếng nào?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2ACâu 10C
Câu 3CCâu 11B
Câu 4CCâu 12A
Câu 5CCâu 13A
Câu 6DCâu 14C
Câu 7BCâu 15A
Câu 8DCâu 16C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X