Hàm số fleft( x right) = log 3left( 2x + 1 right) có đạo hàm

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hàm số $f\left( x \right) = {\log _3}\left( {2x + 1} \right)$ có đạo hàm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X