Gương có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Gương có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ là gương gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ thì tia ló tiếp tục đi thẳng (không bị khúc xạ) theo phương của tia tới.

Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
(1): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

Khi góc tới bằng 0
0 thì góc khúc xạ bằng 0
0, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường ⇒ Tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi góc tới bằng 0
0

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X