Gió mùa đông hoạt động ở nước ta trong thời gian nào?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Gió mùa đông hoạt động ở nước ta trong thời gian nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là thời gian hoạt động của gió mùa đông ở nước ta.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X