Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là gì?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X