Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ 2-5%.

Giấm ăn là gì?

Giấm ăn là gì? Giấm là một loại chất lỏng thường được sử dụng trong nấu ăn và đóng một vai trò quan trọng trong chế biến thực phẩm. Thành phần chính của giấm là dung dịch axit axetic có công thức hóa học là CH3COOH, một axit hữu cơ có nồng độ dao động từ 2% - 5%. Dung dịch axit axetic có tính chất axit nhẹ và mang lại hương vị chua đặc trưng cho giấm. Được lên men từ nhiều loại thực phẩm, giấm không chỉ là một nguyên liệu quan trọng trong nấu ăn mà còn có nhiều ứng dụng khác trong việc làm sạch, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Nhờ tính chất đa năng và hương vị độc đáo, giấm đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều gian bếp và góp phần làm nên sự đa dạng và hấp dẫn trong ẩm thực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy chất tác dụng với axit axetic là

Dãy chất tác dụng với axit axetic là CuO ; Ba(OH)2 ; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.

Để phân biệt rượu etylic và axit axetic có thể dùng chất nào sau đây

Để phân biệt rượu etylic và axit axetic có thể dùng dung dịch Na2CO3.

Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là

Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là C3H6O2.

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M và NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:

Giá trị của x là: x = 38,6.

Giải thích:
nCH3COOC6H5 = 0,1 và nCH3COOH = 0,2
Muối chứa:
CH3COO: 0,3
C6H5O: 0,1
K+ : 1,5a
Na: 2,5a
Theo định luật bảo toàn điện tích ta có:
1,5a + 2,5a = 0,1 + 0,3
-> a = 0,1
=> mmuối = 38,6

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Axit axetic có vị giấm ăn. Công thức của axit axetic là

Axit axetic có vị giấm ăn. Công thức của axit axetic là CH3COOH.

Cho chuỗi phản ứng sau: glucozơ → X → axit axetic. Chất X là

Chất X là rượu etylic.
PTHH: C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O
(chất xúc tác của cả 2 phương trình là men rượu)

Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là: T, Z, Y, X.

Giải thích:
Giữa các chất cùng loại (ở đây là axit) thì khối lượng phân tử càng cao thì nhiệt độ sôi càng lớn. Trong các chất có cùng số C thì axit có nhiệt độ sôi cao nhất do có liên kết H liên phân tử bền nhất. Ete có nhiệt độ sôi thấp nhất do không có liên kết H liên phân tử. Các chất cùng loại, có phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X