Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Al2O3?

16/12/2020 61

Câu Hỏi:
Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Al2O3?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
NaCl không tác dụng với Al2O3.

Các PTHH:

Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

​Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

​Al2O3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2O

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X