Động cơ bước được ứng dụng ở:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Động cơ bước được ứng dụng ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Động cơ bước được ứng dụng Trong Rôbot và trong cơ cấu lái của máy bay để xác định phương và chiều.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X