Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 13 : Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 13 Khái niệm về mạch điện tử điều khiển có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng:
Câu 2. Ở mô hình điều khiển trong công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:
Câu 3. Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển:
Câu 4. Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:
Câu 5. Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng:
Câu 7. Đâu là ứng dụng của mạch điện tử điều khiển?
Câu 8. Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển?
Câu 9. Động cơ bước được ứng dụng ở:

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 13 : Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X