Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch với số lần như nhau

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X