Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k)Yếu tố nào sau

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k)

Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Yếu tố không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi là sự có mặt chất xúc tác

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X