Xét phản ứng trong quá trình luyện gang: Fe2O3 (r) + 3CO (kk)

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Xét phản ứng trong quá trình luyện gang:

Fe2O3 (r) + 3CO (kk) → 2Fe (r) + 3CO2 (k); ΔH > 0

Có các biện pháp:

Tăng nhiệt đô phản ứng

Tăng áp suất chung của hệ

Giảm nhiệt độ phản ứng

Tăng áp suất CO

Trong các biện pháp trên, có bao nhiêu biện pháp làm tăng hiệu suất của phản ứng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các biện pháp trên, có 2 biện pháp làm tăng hiệu suất của phản ứng

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X