Điều nào sau đây là chức năng chính của ti thể?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây là chức năng chính của ti thể?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ti thể không có chức năng tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất.
Ti thể có các chức năng như:
- Chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành năng lượng ATP trong quá trình hô hấp tế bào
- Tạo ra sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng.
Tuy nhiên chức năng chính của ti thể là tổng hợp ra ATP và cung cấp ATP cho tế bào.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

Trong tế bào, ti thể có vai trò tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào.

  • Cấu tạo của ti thể
Ti thể là một bào quan có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào trên đó có rất nhiều loại enzim hô hấp. Bên trong ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm.

Đặc điểm nào sau đây không phải của ti thể?

Đặc điểm không phải của ti thể là ti thể được bao bọc bởi 2 lớp màng trơn nhẵn.
Ti thể là bào quan được bao bọc bởi hai màng, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể tạo thành các mào.

Nguyên nhân chính để các tế bào còn non có số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn so với các tế bào khác là:

Ti thể được xem là nhà máy năng lượng của tế bào. Số lượng và vị trí của ti thể trong tế bào có thể biến đổi tùy vào điều kiện môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào. Tế bào nào hoạt động càng mạnh thì số lượng tế bào càng lớn.

Ở cơ thể thực vật, loại tế bào nào sau đây có chứa ti thể với số lượng lớn?

Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào chóp rễ, tế bào tiết có chứa ti thể với số lượng lớn

Ở tế bào còn non, số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn so với tế bào khác vì

Ở tế bào còn non, quá trình đồng hóa mạnh, cần được cung cấp nhiều năng lượng nên số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn so với tế bào khác

Ở sinh vật nhân sơ không có ti thể thì hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Ở sinh vật nhân sơ không có ti thể thì hô hấp tế bào diễn ra ở tế bào chất và màng sinh chấ

Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể?

Giai đoạn diễn ra ở màng trong ti thể là chuỗi chuyền electron hô hấp

Một đột biến điểm ở gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

Một đột biến điểm ở gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên là bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.

Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ

Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ ti thể của mẹ

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X