Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ điều gì?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ điều gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta.

Giải thích chi tiết:
Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân đảng - đảng theo khuynh hướng dân chủ tư sản - lãnh đạo. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa này đánh dấu chấm dứt vai trò lịch sử của đảng này với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt. Đồng thời, cùng minh chứng đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định điều gì ?

Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định sự non yếu về chính trị của giai cấp tư sán Việt Nam, phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chù tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc và kết thúc vai trò lịch sử của Việt .....

Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?

Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái là góp phần có vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai

Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930)?

Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) là do bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Ba-danh (9 - 2 - 1929), trùm mộ phu cho các đồn điền cao su.

Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào đêm ngày mùng 9 rạng sáng ngày 10 - 2 - 1930, nghĩa quân đã hạ sát được hầu hết bọn sĩ quan, hạ sĩ quan chỉ huy ở các nhà riêng, phối hợp với nghĩa quân hai cơ lính khố đỏ đồn 5 và 6 đồn Dưới nổi dậy.

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2/1930) đã chấm dứt khuynh hướng giải phóng dân tộc nào ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX?

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2/1930) đã chấm dứt khuynh hướng giải phóng dân tộc dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX.

Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930)?

Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) là tỉnh Yên Bái.

Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?

Nguyên nhân chủ quan cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng non yếu.

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào?

Nguyên nhân khách quan Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) thất bại là do đế quốc Pháp còn quá mạnh.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X