Để bảo vệ những vật bằng Fe khỏi bị ăn mòn, người ta có thể dùng phương pháp bảo

Xuất bản: 10/11/2021 - Cập nhật: 10/11/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để bảo vệ những vật bằng Fe khỏi bị ăn mòn, người ta có thể dùng phương pháp bảo vệ bề mặt. Vậy người ta đã

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để bảo vệ những vật bằng Fe khỏi bị ăn mòn, người ta có thể dùng phương pháp bảo vệ bề mặt. Vậy người ta đã sơn lên vật liệu. Phương pháp chống ăn mòn bằng cách bảo vệ bề mặt là sơn lên vật liệu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X