Đáp án nào dưới đây không phái giá trị nghệ thuật của tùy bút Người lái đò Sông

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đáp án nào dưới đây không phái giá trị nghệ thuật của tùy bút "Người lái đò Sông Đà":

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giá trị nghệ thuật:

- Ngôn ngữ, hình ảnh, câu văn sáng tạo, mới mẻ

- Vốn từ vựng phong phú, ngôn ngữ chính xác

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X