Cuộc Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) đã đạt được kết quả nào sau đây?

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cuộc Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) đã đạt được kết quả nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cuộc Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) đã đạt được kết quả lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, xây dựng nền cộng hòa dân chủ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X