Cối xay chạy bằng sức gió là hình ảnh điển hình cho nước nào ở châu Âu?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cối xay chạy bằng sức gió là hình ảnh điển hình cho nước nào ở châu Âu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X