Trắc nghiệm Địa 7 bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Trắc nghiệm Địa lí lớp 7 bài 52 bao gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn ôn tập kiến thức và nội dung bài Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Câu 1. Châu Âu nằm trong vùng hoạt động của gió tây ôn đới, chịu ảnh hưởng nhiều của dòng biển nóng:
Câu 2. Châu Âu có 4 kiểu khí hậu:
Câu 3. Những nước nào có khí hậu ôn đới lục địa?
Câu 4. Những nước nào có khí hậu ôn đới hải dương?
Câu 5. Những nước nào có khí hậu địa trung hải?
Câu 6. Cối xay chạy bằng sức gió là hình ảnh điển hình cho nước nào ở châu Âu?
Câu 7. Thời tiết không lạnh lắm và mưa vào thu - đông là đặc điểm của môi trường:
Câu 8. Môi trường ôn đới lục địa có đặc điểm:
Câu 9. Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
Câu 10. Càng về phía Nam của môi trường ôn đới lục địa, lần lượt có rừng:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5DCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X