Có hai vật m1 và m2cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có hai vật ${m}_{1}$ và ${m}_{2}$cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc ${m}_{1}$ so với ${m}_{2}$ có độ lớn bằng v, vận tốc của ${m}_{2}$ so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v. Kết luận nào sau đây là sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X