Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X