Chọn ý sai khi nói về những đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn ý sai khi nói về những đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phát biểu sai về NST giới tính là: D, NST giới tính vẫn nhân đôi và phân ly trong giảm phân như các NST thường

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X