Chọn phát biểu sai:

02/12/2020 75

Câu Hỏi:
Chọn phát biểu sai:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Vì bản vẽ nhà chỉ là bản vẽ thông dụng nhất, còn nhiều loại bản vẽ xây dựng khác.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X