Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 11 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 11 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11 Công nghệ lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Bản vẽ nhà là bản vẽ thể hiện:

A. Hình dạng ngôi nhà

B. Kích thước ngôi nhà

C. Cấu tạo ngôi nhà

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà có:

A. Bản vẽ hình chiếu vuông góc ngôi nhà

B. Bản vẽ mặt cắt ngôi nhà

C. Hình chiếu phối cảnh hoặc hình chiếu trục đo ngôi nhà

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Hình biểu diễn chính của ngôi nhà là:

A. Mặt bằng

B. Mặt đứng

C. Hình cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Chọn phát biểu sai:

A. Bản vẽ xây dựng gồm bản vẽ công trình xây dựng như nhà cửa, cầu đường, bến cảng,...

B. Bản vẽ xây dựng chỉ có bản vẽ nhà

C. Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước, cấu tạo ngôi nhà

D. Bản vẽ nhà là bản vẽ xây dựng hay gặp nhất

Câu 6. Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:

A. Hướng tây

B. Hướng bắc

C. Hướng đông

D. Hướng nam

Câu 7. Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là:

A. Mặt bằng

B. Mặt đứng

C. Hình cắt

D. Đáp án khác

Câu 8. Chọn phát biểu đúng:

A. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cửa sổ

B. Mặt bằng là hình cắt đứng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

C. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

D. Đáp án khác

Câu 9. Chọn phát biểu đúng:

A. Mỗi ngôi nhà chỉ có một mặt bằng

B. Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng

C. Cứ 2 tầng thì có một mặt bằng

D. Đối với nhà có 2 tầng thì mặt bằng của 2 tầng giống nhau ở kí hiệu cầu thang.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 11: Bản vẽ xây dựng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8C
Câu 4BCâu 9B
Câu 5ACâu 10D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X