Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ thì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ thì lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.
Áp dụng công thức F = B.I.l.sinα ta thấy khi dây dẫn song song với các đường cảm ứng từ thì α = 0, nên khi tăng cường độ dòng điện thì lực từ vẫn bằng không.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật MNPQ đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ trường $\overrightarrow{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Trong khung dây có dòng điện chạy theo chiều MNPQM. Lực từ tác dụng lên cạnh MN cùng hướng với
<#>

Lực từ tác dụng lên cạnh MN được xác định theo quy tắc bàn tay trái. Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ đi vào trong mặt phẳng giấy => bàn tay đặt ngửa. Chiều từ cổ tay đến ngón tay theo chiều M đến N. Ngón cái choãi ra $90^{\circ}$ chỉ vector lực từ $\vec{F}$ hướng về phía bên trái (từ phải qua trái) theo .....

Lực nào sau đây không phải là lực từ?

Ta có tương tác giữa: nam châm với nam châm, nam châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện là các tương tác từ.
Lực tương tác giữa chúng gọi là lực từ
=> A, B, C - lực từ
D. Lực tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên - không phải lực từ.

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X