Cho hỗn hợp gồm m gam bột Cu và 27,84 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho hỗn hợp gồm m gam bột Cu và 27,84 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thấy tan hoàn toàn thu được dung dịch X. Để oxit hóa hết Fe2+ trong dung dịch X cần dùng 90ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Xét toàn bộ quá trình $Fe _{3} O _{4}$ nhường 1 $e$ để lên $Fe ^{3+} \| Cu \rightarrow Cu ^{2+}+2 e$

Nhận electron chỉ có $Mn ^{+7}+5 e \rightarrow Mn ^{2+}$

$\rightarrow n _{ Cu }=(0,045.5-0,12): 2=0,0525$

$mol$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X