Cho các phát biểu sau: Trong nhóm IIA của bảng tuần hoàn, đi từ Be đến Ba

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau :

Trong nhóm IIA của bảng tuần hoàn, đi từ Be đến Ba,
(1) bán kính nguyên tử tăng dần
(2) tính kim loại tăng dần.
(3) nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
(4) nhiệt độ sôi giảm dần.
(5) khối lượng riêng thay đổi không theo quy luật
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 3.
(1) bán kính nguyên tử tăng dần
(2) tính kim loại tăng dần.
(5) khối lượng riêng thay đổi không theo quy luật

Giải thích:
Trong nhóm IIA của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần đồng thời tính phi kim yếu dần.
Kim loại kiềm thổ không có cùng cấu tạo mạng tinh thể nên tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng,...) biến đổi không có quy luật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?

Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau
⇒ Đáp án A

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ?

Trong 4 kim loại là Li, Na, K và Hg thì kim loại Hg (thủy ngân) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các chất sau?

Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các chất trên là CH2(NH2)COOH

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

Liti là kim loại kiềm. Nhẹ nhất trong tất cả các kim loại, mềm, dễ nóng chảy. Có khối lượng riêng là 0,000534 kg/cm³.
Khối lượng riêng của Fe là 7800kg/m³.
Khối lượng riêng của Pb là 11300 kg/m³
Khối lượng riêng của W là 0,0193 kg/cm³

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. Wolfram, còn gọi là Tungsten hoặc Vonfram, là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là W và số nguyên tử 74.

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (vonfram).

Chất kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định là:

Chất kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định là đồng.

Ở điều kiện thường, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Ở điều kiện thường, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. Nhiệt độ nóng chảy của W là 3695 K (3422 °C, 6192 °F). Còn Ag, Cu, Zn lần lượt có nhiệt độ nóng chảy là

Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng?

Vì tính chất của nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là:
+ Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó.
+ Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi
Ta suy ra:
A, B, C - sai
D - đúng

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X