Cho các phát biểu sau : (a). Trong tự nhiên, kim loại nhôm chỉ tồn tại ở dạng

Xuất bản: 16/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau :

(a). Trong tự nhiên, kim loại nhôm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

(b). Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

(c). Al tác dụng với oxi sắt Fe2O3 gọi là phản ứng nhiệt nhôm.

(d). Al được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

(e). Kim loại nhôm bền trong không khí và hơi nước là do có màng oxit Al2O3 bảo vệ.

(f). Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Mg2+, Ca2+.

(g). Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng xảy ra ăn mòn điện hóa.

(h). Phèn chua có công thức phân tử K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Số phát biểu đúng là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Số phát biểu đúng là 6.

(a). Trong tự nhiên, kim loại nhôm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

(c). Al tác dụng với oxi sắt Fe2O3 gọi là phản ứng nhiệt nhôm.

(d). Al được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

(e). Kim loại nhôm bền trong không khí và hơi nước là do có màng oxit Al2O3 bảo vệ.

(f). Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Mg2+, Ca2+.

(h). Phèn chua có công thức phân tử K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống ) có đặc điểm là

Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) có đặc điểm là xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm:

Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm: lớp vỏ trái đất, lớp Manti, lớp nhân trong.

Bổ sung kiến thức:
Trái Đất có lớp vỏ silicat rắn ở ngoài cùng, manti rất nhớt, lõi ngoài lỏng và ít nhớt hơn manti, và lõi trong rắn.

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là silic.

Giải thích: Silic là nguyên tố phong phú thứ 2 trong vỏ Trái Đất. Silic liên kết với oxy để tạo thành các khoáng chất phổ biến nhất. Ví dụ, cát là một dạng tinh thể Silic (SiO2) có ở hầu hết các nơi. Silic còn là một chất bán dẫn thiết yếu, được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử và chip máy tính.

Lớp vỏ Trái Đất có độ dày là:

Lớp vỏ Trái Đất có độ dày từ 5 đến 70km.

Trong lớp vỏ Trái Đất, các nguyên tố hoá học thường chiếm một tỉ lệ

Trong lớp vỏ Trái Đất, các nguyên tố hóa học tập trung với tỉ lệ nhỏ và phân tán.

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X