Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Output là các thông tin cần tìm vì vậy bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N, Output của bài toán này là N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X