Tổng thống Mĩ giữ chức suốt 4 nhiệm kì liên tiếp là ai?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tổng thống Mĩ giữ chức suốt 4 nhiệm kì liên tiếp là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tổng thống Mĩ giữ chức suốt 4 nhiệm kì liên tiếp là Ru-dơ-ven.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X