Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cào trào tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cào trào “ tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên toàn miền Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

SGK 12, trang 175- Chiến thắng Vạn Tường, được coi là “ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào” tìm Mĩ mà đánh, lung ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X