Tại sao nói: Nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta giữa thế kỷ

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tại sao nói: “Nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta giữa thế kỷ XVI đến cuối thể kỷ XVIII bị xâm phạm nghiêm trọng”?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

SGK 10 trang 106- Cuộc khủng hoảng chính trị đầu thế kỉ XVI đã làm sụp đổ triều Lê sơ. Nhà Mạc ra đời chưa được bao lâu thì xảy ra cuộc chiến Nam – Bắc triều và tiếp đó là chiến tranh Trịnh – Nguyễn. Hai chính quyền ở Đảng ngoài và Đảng trong được hình thành và tồn tại cho đến cuối thế kỉ XVIII Thể kỉ XVI – XVIII đất nước trong tình trạng bị chia cắt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X