Đặc điểm của phong trào công nhân việt Nam giai đoạn 1919-1925 như thế nào?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm của phong trào công nhân việt Nam giai đoạn 1919-1925 như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X