Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 21/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là SO3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X