Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ngành công nghiệp không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng là sản xuất ô tô.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X