Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết đường biên giới nước

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết đường biên giới nước ta với nước nào dài nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, đường biên giới nước ta với nước Lào dài nhất

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X