Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cảng biển Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X