Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết ranh giới tự nhiên

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là dãy Bạch Mã.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X