Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-200 cho thấy vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỷ trọng GDP thấp nhất.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X