Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh( thành phố) nào sau

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh( thành phố) nào sau đây có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh Tây Ninh có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X