Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng có diện tích đất

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng có diện tích đất phi nông nghiệp nhiều nhất là vùng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vùng có diện tích đất phi nông nghiệp nhiều nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X