Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong vùng Đồng bằng

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả chiếm diện tích lớn nhất
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X