Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN ngày 8 - 8 - 1967 là

Xuất bản: 07/01/2021 - Cập nhật: 07/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN ngày 8 - 8 - 1967 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN ngày 8 - 8 - 1967 là Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X