Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:

Xuất bản: 04/11/2021 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về kinh tế.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X