Trắc nghiệm sử 9 bài 5 : Các nước Đông Nam Á

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 5 - Các nước Đông Nam Á có đáp án.

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai nước Đông Nam Á nào không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
Câu 2. Tình hình Đông Nam Á giữa những năm 50 của thế kỉ XX như thế nào?
Câu 3. Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình ĐNA ngày càng trở nên căng thẳng?
Câu 4. Những nước Đông Nam Á nào tham gia khối SEATO?
Câu 5. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
Câu 6. Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
Câu 7. Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
Câu 8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á
Câu 9. Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì?
Câu 10. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là
Câu 11. Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:
Câu 12. Ngày gia nhập ASEAN của Campuchia là:
Câu 13. Khối quân sự SEATO được thành lập vào thời gian nào?
Câu 14. Tổ chức ASEAN ra đời năm nào?
Câu 15. Thành viên thứ 6 là
Câu 16. Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm
Câu 17. Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày
Câu 18. Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự
Câu 19. Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm
Câu 20. Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là
Câu 21. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành:
Câu 22. Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:
Câu 23. Cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước ASEAN trở nên đối đầu căng thẳng do:

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 5 : Các nước Đông Nam Á

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13C
Câu 2CCâu 14A
Câu 3DCâu 15C
Câu 4BCâu 16B
Câu 5BCâu 17C
Câu 6CCâu 18D
Câu 7CCâu 19A
Câu 8CCâu 20C
Câu 9ACâu 21C
Câu 10CCâu 22A
Câu 11ACâu 23A
Câu 12B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X