Khi phanh xe đạp, hai mà phanh áp sát vào vành xe làm cho xe chuyển động chậm

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khi phanh xe đạp, hai mà phanh áp sát vào vành xe làm cho xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Ở đây xảy ra quá trình chuyển hoá năng lượng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D
Khi phanh xe đạp, hai má phanh áp sát vào vành xe làm cho xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Ở đây xảy ra quá trình chuyển hóa năng lượng công thực hiện làm động năng của xe giảm.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X