Trắc nghiệm Tin học 7 bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Đề trắc nghiệm Tin học 7 bài 1 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1 Tin học lớp 7 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Một trang tính trong chương trình bảng tính?

A. Gồm các cột và các hàng

B. Là miền làm việc chính của bảng tính

C. Là một thành phần của bảng tính

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

A. Bảng tính ít được dùng trong cuộc sống

B. Có thể thực hiện tính toán tự động trên các bảng tính thực hiện bằng tay

C. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán trong bảng tính điện tử được thay đổi một cách tự động mà không cần phải tính toán lại

D. Chương trình bảng tính điện tử chỉ có thể xử lý dữ liệu dạng số

Câu 4. Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng?

A. Thực hiện nhu cầu tính toán

B. Thực hiện nhu cầu chỉnh sửa, trang trí văn bản

C. Vẽ các biểu đồ với số liệu tương ứng trong bảng

D. Thông tin được trình bày cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh

Câu 5. Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word

A. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc

B. Thanh công cụ, thanh công thức

C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính

D. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn

Câu 6. Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, ... là:

A. Tên của tệp tin bảng tính

B. Tên của các trang tính

C. Tên của các cột trong bảng tính

D. Tên của các hàng trong bảng tính

Câu 7. Trong trang tính chọn đáp án đúng:

A. Ô là nơi chứa dữ liệu

B. Ô là giao của cột và hàng

C. Mỗi ô có một địa chỉ riêng

D. Tất cả các ý trên

Câu 8. A4,C7 là:

A. Địa chỉ của ô A4

B. Địa chỉ của ô C7

C. Địa chỉ của khối ô từ A4 đến C7

D. Tất cả các ý trên đều sai

Câu 9. Thao tác nhập dữ liệu vào một ô trang trang tính:

A. Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter

B. Chọn ô, gõ dấu =, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter

C. Nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter

D. Tất cả các thao tác trên

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 1: Chương trình bảng tính là gì

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9A
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X