Một trang tính trong chương trình bảng tính?

21/08/2020 2,263

Câu Hỏi:
Một trang tính trong chương trình bảng tính?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Một trang tính trong chương trình bảng tính gồm:
  1. các cột và các hàng;
  2. là miền làm việc chính của bảng tính;
  3. là một thành phần của bảng tính.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X