Trắc nghiệm Sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Trắc nghiệm Sử 10 bài 1 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 sử 10 về sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy có đáp án chi tiết

Câu 1. Việc giữ lửa trong tự nhiên và chế tạo ra lửa là công lao của:
Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa Người tinh khôn và Người tối cổ?
Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của Người tối cổ?
Câu 4. Điểm giống giữa bầy người nguyên thủy và bầy động vật là gì?
Câu 5. Trong thời kì bầy người nguyên thuỷ, con người đã biết chế tạo công cụ lao động. Đó là những công cụ thuộc:
Câu 6. Xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ, lớp lông mỏng trên người không còn nữa. Đó là đặc điểm của:
Câu 7. Di cốt Người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở những khu vực nào?
Câu 8. Sau khi thoát khỏi giới động vật, Người tối cổ phải sống thành từng bầy, vì một trong những lí do nào sau đây?
Câu 9. Một trong những lí do để giải thích tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới” là gì?
Câu 10. Người tối cổ đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thuỷ?
Câu 11. Người tối cổ đã làm gì để sử dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu quả hơn?
Câu 12. Một trong những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy là:
Câu 13. Thời kì đá mới, cuộc sống con người có những điểm tiến bộ hơn đó là:
Câu 14. Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là:
Câu 15. Chế tạo ra lửa của thời nguyên thủy là một phát minh lớn đầu tiên của loài người. Quá trình ấy diễn ra như thế nào?
Câu 16. Người tinh khôn đã sử dụng phương thức nào để tăng nguồn thức ăn?
Câu 17. Thời nguyên thủy, Việt Nam là chiếc nôi của:
Câu 18. Sống chung thành từng bầy để bảo vệ nhau và cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. Đó là đặc điểm của:
Câu 19. Người tối cổ sử dụng phổ biến công cụ lao động gì?
Câu 20. “Ăn lông ở lỗ” là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ. Đúng hay sai?
Câu 21. Quan hệ xã hội của Người tối cổ đã có quan hệ gì?
Câu 22. Nhờ lao động mà Người tối cổ đã làm được gì cho mình trên bước đường tiến hoá?
Câu 23. Cho các sự kiện sau:

1. Có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay cầm nắm, ăn hoa, quả, lá.
2. Đã hoàn toàn đi đứng bằng hai chân.
3. Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay.
4. Có thân hình thẳng đứng

Đâu là đặc điểm của người tối cổ?

đáp án Trắc nghiệm Sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13A
Câu 2ACâu 14A
Câu 3DCâu 15B
Câu 4BCâu 16B
Câu 5ACâu 17C
Câu 6ACâu 18D
Câu 7BCâu 19A
Câu 8DCâu 20B
Câu 9BCâu 21D
Câu 10BCâu 22C
Câu 11BCâu 23B
Câu 12B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X