Người tinh khôn đã sử dụng phương thức nào để tăng nguồn thức ăn?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Người tinh khôn đã sử dụng phương thức nào để tăng nguồn thức ăn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chế tạo cung tên để săn bắn thú vật là phương thức của Người tinh khôn sử dụng để tăng nguồn thức ăn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Người tinh khôn xuất hiện ở đâu?

Người tinh khôn xuất hiện ở hầu khắp các châu lục, có niên đại sớm nhất vào khoảng 4 vạn năm trước đây.

Đặc điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa Người tinh khôn và Người tối cổ?

Đặc điểm biểu hiện sự khác biệt giữa Người tinh khôn và Người tối cổ là đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người.

Ý nào sau đây cho thấy sự phát triển về đời sống của người tinh khôn so với người tối cổ?

Nếu như người tối cổ sinh sống phụ thuộc vào thức ăn có sẵn từ thiên nhiên thì người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải từ sợi vỏ cây, biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ. Đây là những điểm tiến bộ vượt bậc trong đời sống của Người tinh khôn so .....

Người tinh khôn có đời sống như thế nào?

Người tinh khôn không sống theo bầy mà theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau, gọi là thị tộc. Những người cùng thị tộc đều làm chung, ăn chung, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Trong quá trình sinh sống, Người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải từ sợi vỏ cây, biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ. Con người không chỉ kiếm được thức ăn nhiều hơn mà còn sống tốt hơn, vui hơn.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của người tinh khôn?

Đặc điểm của người tình khôn bao gồm:- Về hình dáng
: đứng thẳng hoàn toàn; đứng thẳng hoàn toàn; thể tích não phát triển; đôi bàn tay khéo léo, linh hoạt- Về đời sống vật chất- tinh thần

Công cụ lao động của người tinh khôn vào khoảng 3-2 vạn năm trước đây có đặc điểm gì nổi bật?

Đáp án A
Vào khoảng 3-2 vạn năm cách ngày nay, người tối cổ đã phát triển thành người tinh khôn. Công cụ chủ yếu của họ là những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng

Người tối cổ ở Việt Nam chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng

Người tối cổ ở Việt Nam chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng 2 - 3 vạn năm trước đây.

Những dấu tích đầu tiên của Người tinh khôn giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu trên đất nước Việt Nam?

Đáp án A
Những dấu tích đầu tiên của người tinh khôn cách đây 3-2 vạn năm được tìm thấy ở mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ)

Những chiếc rìu của Người tinh khôn được làm bằng

Công cụ chủ yếu của Người tinh khôn chủ yếu là những chiếc rìu đá bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X